Akumulator, który działa bez odpowiedniej ilości elektrolitu, może nie wykorzystywać pełni swojego potencjału, a w niektórych przypadkach może nawet ulec awarii. Kluczowe jest zrozumienie, jak uniknąć takich sytuacji i odpowiedzieć na pytanie: czy w każdym akumulatorze mamy dostęp do cel?

Na rynku spotkać możemy dwa główne typy akumulatorów:

  1. Akumulatory obsługowe - te modele posiadają dostęp do korków, co pozwala na uzupełnianie elektrolitu w razie potrzeby.
  2. Akumulatory bezobsługowe - te modele dzielą się na:
    • Szczelnie zamknięte, gdzie nie mamy możliwości sprawdzenia ani uzupełniania poziomu elektrolitu.
    • Z dostępem do korków, które umożliwiają uzupełnianie elektrolitu w razie konieczności.

Producenci akumulatorów bezobsługowych zapewniają, że nie ma potrzeby dolewania do nich wody, jednak co dzieje się w sytuacji awarii, na przykład alternatora? W przypadku akumulatora szczelnie zamkniętego, musimy liczyć się z koniecznością zakupu nowego akumulatora. Z kolei, przy akumulatorze z dostępem do cel, mamy jeszcze szansę na "ratunek" akumulatora.

To jednak rodzi pytanie: jak prawidłowo uzupełniać braki elektrolitu w akumulatorze?

Uzupełnianie elektrolitu w akumulatorze

Nigdy nie należy uzupełniać elektrolitu do maksymalnego poziomu w akumulatorze, szczególnie gdy planujemy go naładować (ponieważ podczas ładowania poziom elektrolitu wzrasta). Jeżeli jednak poziom elektrolitu jest poniżej górnej krawędzi separatorów, należy uzupełnić go destylowaną lub dejonizowaną wodą, tak aby separatory były pokryte.

Pamiętajmy, że jeśli uzupełnimy akumulator znaczną ilością wody destylowanej, należy akumulator przeładować. Nigdy nie należy przepełniać akumulatora, ponieważ elektrolit może wylewać się podczas ładowania i pracy przez otwory odgazowania.

Uwaga! Do uzupełniania ubytków w akumulatorze należy używać tylko wody destylowanej lub dejonizowanej. Kwas siarkowy może być używany tylko do pierwszego zalania suchego akumulatora. Nie stosować butelkowanej wody mineralnej, ponieważ zanieczyszczenia zawarte w wodzie zwiększają przewodność wody i przyspieszają samo rozładowanie akumulatora.

Podczas eksploatacji akumulatora należy regularnie sprawdzać poziom elektrolitu i w razie potrzeby uzupełniać go, chyba że mamy do czynienia z akumulatorem szczelnie zamkniętym. W przypadku akumulatorów oznaczonych linią maksymalnego poziomu na boku obudowy, należy uzupełniać braki do tego poziomu.

W sytuacji, gdy nie ma zaznaczonej linii maksymalnego poziomu, ale z dna pokrywy wystają rurki napełniania, należy uzupełniać elektrolit do dna tych rurek. Jeżeli nie ma zaznaczonej linii maksymalnego poziomu, ani rurek napełniania, w akumulatorach w obudowie z polipropylenu, elektrolit należy uzupełniać do poziomu 7 mm poniżej dolnej krawędzi obrzeża pokrywy. W przypadku akumulatorów w obudowie z ebonitu, które nie mają rurek napełniania, elektrolit należy uzupełniać do poziomu 5 mm powyżej górnej krawędzi separatorów.

Pamiętajmy, że prawidłowa eksploatacja i konserwacja akumulatora znacznie przedłuża jego żywotność i pozwala na pełne wykorzystanie jego możliwości. W pierwszej kolejności należy zapoznać się z instrukcją obsługi producenta danego akumulatora.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.