Baterie przemysłowe sp. z o.o.
Akumulatory przemysłowe YUASA
Akumulatory przemysłowe YUASA
Akumulatory samochodowe YUASA
Akumulatory samochodowe YUASA
Akumulatory YUASA CARGO
Akumulatory YUASA CARGO
Akumulatory YUASA MARINE
Akumulatory YUASA MARINE
Akumulatory YUASA LEISURE
Akumulatory YUASA LEISURE
Akumulatory YUASA PRO-SPEC
Akumulatory YUASA PRO-SPEC
Akumulatory YUASA GARDEN
Akumulatory YUASA GARDEN
Akumulatory motocyklowe YUASA
Akumulatory motocyklowe YUASA
Ładowarki YUASA
Ładowarki YUASA
Urządzenia NOCO
Urządzenia NOCO
Akumulatory BPower
Akumulatory BPOWER
Akumulatory Odyssey
Akumulatory ODYSSEY

Akumulatory przemysłowe

Firma YUASA rozpoczęła produkcję kwasowo-ołowiowych akumulatorów z regulacja zaworową (VRLA tj. Valve Regulated Lead Acid battery) w roku 1958...

Od momentu rozpoczęcia produkcji akumulatory poddano  wielu modyfikacjom i są  dziś owocem blisko 100 letniego doświadczenia firmy YUASA w dziedzinie projektowania i produkcji wtórnych źródeł energii. Wysoka jakość i cechy eksploatacyjne sprawiają, że akumulatory YUASA są jednymi z najbardziej niezawodnych i uniwersalnych akumulatorów kwasowo-ołowiowych dostępnych na rynku. Akumulatory YUASA stosowane są przez czołowych producentów UPS-ów, systemów alarmowych, systemów oświetlenia awaryjnego, aparatury medycznej, urządzeń telekomunikacyjnych, energetycznych, kas fiskalnych, sprzętu pomiarowego, systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych i w wielu innych dziedzinach.

 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Ognioodporność

Pojemnik, pokrywa i osłona zaworu zbudowane są z trudnopalnej żywicy ABS.

 

Hermetyczna konstrukcja

Konstrukcja akumulatorów YUASA zapewnia całkowitą ochronę przed wyciekiem elektrolitu przez połączenia przy zaciskach lub zgrzewy w obudowie akumulatora. Sklasyfikowane jako "nie wyciekające", akumulatory YUASA serii NP: NPL; SWL; EN; ENL; YPC spełniają wszystkie wymogi Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (I.A.T.A.) dotyczące przewozu niebezpiecznych środków.

 

Absorpcja elektrolitu

We wszystkich akumulatorach przemysłowych Yuasa zastosowano technologię AGM (Absorbed Glass Mat), tzn. elektrolit wchłonięty jest w gąbczastą strukturę separatorów z włókna szklanego. W akumulatorach przemysłowych YUASA  nie stosuje się żelu ani substancji żelujących.

 

Mechanizm rekombinacji gazu

W akumulatorach YUASA  zastosowano nowoczesny mechanizm rekombinacji tlenu służący kontroli wytwarzania gazu podczas normalnej pracy. Gaz wytwarzany w procesie elektrolizy jestabsorbowany i redukowany przez płyty ujemne do H2O. Efektywność rekombinacji tlenu sięga 99%.

 

Bezobsługowość

Dzięki szczelnej konstrukcji i wykorzystaniu zjawiska rekombinacji tlenu akumulatory serii NP nie wymagają sprawdzania gęstości elektrolitu ani uzupełniania wody.

 

Praca w dowolnym położeniu

Szczelna konstrukcja oraz absorpcja elektrolitu pozwalają na eksploatację akumulatora YUASA  w dowolnym położeniu, wyłączając położenie biegunami w dół, bez ryzyka utraty pojemności, wycieku elektrolitu czy skrócenia żywotności.

 

Zawór bezpieczeństwa

Akumulatory Przemysłowe YUASA  wyposażone są w samouszczelniające się zawory ciśnieniowe,  zapobiegające powstawaniu nadmiernego ciśnienia w przypadku przeładowania. Dzięki temu systemowi oraz efektywnej rekombinacji gazu akumulatory Yuasa stanowią bezpieczne źródło energii.

 

Wysokowydajne płyty

Płyty ze stopu ołowiowo-wapniowego zapewniają długą żywotność oraz doskonałą charakterystykę eksploatacji, zarówno podczas pracy buforowej jak i cyklicznej, ułatwiają ładowanie po głębokim rozładowaniu oraz zapewniają wysoką gęstość energii.

 

Doskonała zdolność ładowania

Akumulatory serii NP wykazują doskonałą charakterystykę ładowania, nawet po głębokim rozładowaniu.

 

Separator

Specjalny materiał użyty do konstrukcji separatorów zapewnia efektywną izolację zapobiegając zwarciom elektrycznym pomiędzy płytami. Posiada on dużą porowatość pozwalającą wchłonąć odpowiednią ilość elektrolitu a jednocześnie umożliwiając swobodną wędrówkę jonów pomiędzy płytami.

 

Szeroki zakres temperatur pracy

Akumulatory Przemysłowe YUASA  mogą być eksploatowane w szerokim zakresie temperatur (ładowanie -15÷50[°C], rozładowanie -20÷60[°C]), co pozwala na znaczną elastyczność w planowaniu lokalizacji i rozmieszczeniu urządzeń współpracujących z akumulatorem.

 

Produkt europejski (U.K.)

Zgodnie z polityką rozwoju światowej sieci produkcyjnej, w 1981 roku firma YUASA zdecydowała się zaspokoić zapotrzebowanie rynku europejskiego na akumulatory bezobsługowe kwasowo-ołowiowe uruchamiając fabrykę na terenie Wielkiej Brytanii. Pozwoliło to na radykalne skrócenie terminów dostaw i zredukowanie potrzeby importowania tego typu akumulatorów z Japonii. Obecnie import z Japonii stanowi mniej niż 5% sprzedaży europejskiej.

 

Jakość

Staranny dobór, używanych podczas procesu produkcyjnego, komponentów oraz proces produkcji zgodny z normami: BS5750-2, EN2900, ISO 9002, M.O.D. oraz AQAP4 gwarantują najwyższy stopień jakości oraz powtarzalności parametrów.

 

Akumulatory YUASA posiadają certyfikaty oraz są zgodne z normami:

 • VdS – do  zastosowań w systemach alarmowych wybrane modele posiadają atest VdS
 • UL zarejestrowane pod numerem MH 12970 spełniają standardy bezpieczeństwa dla oświetlenia awaryjnego i UPS,
 • IEC 1056/896-2 gwarantują pełną zgodność ze standardami oraz normami międzynarodowymi,
 • DIN w pełni zgodne z DIN 43634,
 • VDE VDE 107 (zastosowanie w pomieszczeniach medycznych),
 • VDE 108 (oświetlenie awaryjne),
 • VDE 0833-1 (systemy alarmowe),
 • NATO wybrane typy

 

Akumulatory kwasowo-ołowiowe regulowane zaworami firmy YUASA są bardzo wydajnym, nie wymagającym obsługi (w zakresie kontroli i uzupełniania elektrolitu), elektrochemicznym źródłem energii elektrycznej. W celu uzyskania optymalnych parametrów eksploatacyjnych należy przestrzegać przedstawionych poniżej zasad.

Uwagi Ogólne

 1. Akumulatory dostarczone są w stanie naładowanym. Nie zwierać zacisków akumulatora.
 2. Obudowa akumulatora jest wykonana z żywicy syntetycznej ABS o dużej wytrzymałości na udary. Należy unikać umieszczania akumulatorów w pobliżu rozpuszczalników organicznych lub klejów, a także styczności z takimi materiałami.
 3. Akumulatory należy czyścić wyłącznie za pomocą zwilżonej tkaniny. Nie należy dopuścić do kontaktu olejów lub rozpuszczalników organicznych (np. benzyna) z akumulatorem, ani też nie czyścić szmatkami zwilżonymi takimi cieczami. Unikać odkurzania za pomocą „ścierki do kurzu” czy suchej szmatki (szczególnie z tkaniny z tworzywa sztucznego), ponieważ mogą wytworzyć niebezpieczne ładunki elektrostatyczne.
 4. Podczas niewłaściwej eksploatacji akumulatory mogą generować wodór, którego zawartość 4% w powietrzu stanowi mieszaninę wybuchową. Nigdy nie umieszczać akumulatora w pobliżu otwartego ognia lub w pobliżu iskrzących urządzeń elektrycznych (np. silnik komutatorowe, bezpieczniki, łączniki).
 5. Jeśli w przypadku mechanicznego uszkodzenia w akumulatorze dojdzie do kontaktu skóry lub ubrania z kwasem siarkowym, należy je przemyć natychmiast wodą. W razie przedostania się kwasu do oczu należy przemyć je dużą ilością świeżej wody i natychmiast skonsultować się z lekarzem.
 6. Kontakt z nie izolowanymi częściami elektrycznymi może doprowadzić do porażenia prądem. Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych należy zdjąć zegarek, bransolety oraz biżuterię. Należy pamiętać o zakładaniu rękawic gumowych przed przystąpieniem do prac przeglądowych lub konserwacyjnych.
 7. Zużyte akumulatory należy zgłosić do dystrybutora, który zajmie się utylizacją zgodnie z wymogami ustawy o ochronie środowiska naturalnego.

  Składowanie

   
 8. Akumulatory należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych w suchym, czystym i chłodnym pomieszczeniu, nie więcej niż trzy warstwy jedna na drugiej. Akumulatory należy składować po odłączeniu od prostownika w stanie naładowanym.
 9. Przechowywanie akumulatorów kwasowo-ołowiowych przez długi okres czasu powoduje tworzenie się na płycie ujemnej warstwy siarczanu ołowiu. Zjawisko to określane jest jako zasiarczenie. Ponieważ siarczan ołowiu działa jak izolator, powoduje to pogorszenie parametrów eksploatacyjnych akumulatora. Jeśli akumulatory będą przechowywane dłużej niż 6 miesięcy należy przeprowadzić okresowe ładowanie uzupełniające (patrz pt. 26, 27).

  Rozpakowywanie i Inspekcja

   
 10. Akumulator należy wyjąć z opakowania podtrzymując od spodu – nie podnosić za zaciski, ponieważ można naruszyć uszczelnienie klem. Po rozpakowaniu akumulatora należy sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub braków w wyposażeniu. Akumulatorów nie należy przerzucać.

  Instalacja, Podłączenie

   
 11. Biegun dodatni (+) akumulatora powinien być trwale połączony z zaciskiem dodatnim (+) prostownika (układu ładowania) lub odbiornika, a biegun ujemny (-) z zaciskiem ujemnym (-). W razie nieprawidłowego połączenia akumulatora z zespołem ładowania może nastąpić uszkodzenie prostownika i baterii, należy więc zwrócić szczególną uwagę na poprawność połączeń.
 12. Do połączenia akumulatorów należy używać odpowiednich przewodów o tej samej rezystancji dla całej instalacji. Nie należy lutować klem akumulatorów. Podczas dokręcania śrub nie należy przekraczać właściwego dla danego typu akumulatora momentu obrotowego.
 13. Należy się upewnić że każda z gałęzi połączonych szeregowo ma te same parametry tzn. SEM i impedancję oraz zapewnia równomierny rozpływ prądów dla osiągnięcia maksymalnego transferu energii do obciążenia.
 14. Akumulator należy instalować na najniższym poziomie urządzenia. Obudowa urządzenia powinna mieć otwory wentylacyjne. W przypadku zainstalowania wielu akumulatorów różnica temperatur pomiędzy nimi nie może przekraczać 3[°C]. Między akumulatorami należy zachować odstęp 5-10[mm]. Należy tak ustawić akumulatory aby nie stykały się z obudową urządzenia. W szafie zawierającej akumulatory lub akumulatorni należy zapewnić swobodny, równomierny przepływ powietrza.
 15. Akumulatory powinny być eksploatowane w suchych, wentylowanych pomieszczeniach w temperaturze 15-25[°C].
 16. Szeregowo-równoległe połączenie akumulatorów różnych producentów, pojemności lub dat produkcji może doprowadzić do uszkodzenia akumulatora lub współpracujących z nim urządzeń. Gdy zajdzie potrzeba połączenia takiego układu, prosimy o kontakt z działem technicznym.
 17. Jeżeli w układzie równoległym ma pracować więcej niż 5 szeregów akumulatorów połączonych równoległe, to należy przed przystąpieniem do takiej eksploatacji porozumieć się z działem technicznym.
 18. W przypadku możliwości wystąpienia wibracji lub wstrząsów, wskazany jest montaż z użyciem materiałów amortyzujących.
 19. Przed podłączeniem do prostownika sprawdzić czy napięcie SEM zestawu baterii odpowiada napięciu ładowania prostownika.

  Rozładowanie, Napięcie Odcięcia

   
 20. Pojemność akumulatorów kwasowo-ołowiowych spada, a czas eksploatacji znacznie się skraca, jeżeli są one rozładowywane poniżej zalecanego napięcia odcięcia. Akumulator rozładowany do napięcia Un=0[V] i pozostawiony w tym stanie przez dłuższy czas nie da się już naładować z powodu zasiarczenia. Nowoczesna technologia stosowana przez firmę YUASA pozwala akumulatorom dość dobrze znosić nadmierne rozładowanie. Nie są to jednak zalecane warunki eksploatacyjne.
 21. W celu zabezpieczenia baterii przed trwałym uszkodzeniem lub skróceniem żywotności podczas pracy minimalne napięcie odcięcia powinno wynosić 1,60 [V/ogniwo].

  Na rysunku poniżej przedstawiono krzywe rozładowania akumulatorów YUASA serii NP w temperaturze 20[°C]. Z ich analizy wynika, że pojemność akumulatora zależy od wielkości prądu rozładowującego, czyli jest funkcją obciążenia. Czas wyładowania zmienia się w zależności od prądu wyładowania. Przekroczenie prądu znamionowego skraca czas eksploatacji. Wraz ze wzrostem prądu wyładowania dostępna energia (pojemność) ulega zmniejszeniu. Należy brać to pod uwagę przy wyborze odpowiedniego akumulatora do danej aplikacji.

  Rys. Krzywe rozładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych dla różnych prądów wyładowania.

  Głębokie rozładowanie
  Linia przerywana na rysunku powyżej oznacza granicę dopuszczalnego poziomu rozładowania (tzw. napięcie odcięcia). Pojemność akumulatorów kwasowo-ołowiowych spada, a czas eksploatacji ulega znacznemu skróceniu, jeżeli są one rozładowywane poniżej zalecanego napięcia odcięcia. Akumulator rozładowany do napięcia zero Voltów i pozostawiony w tym stanie przez dłuższy czas nie da się już naładować do poziomu nominalnego. Rezystancja wzrasta do wartości odbiegającej od normy a płyty mogą ulec trwałemu zasiarczeniu. W takim przypadku akumulator może nie spełniać założonych mu wymogów eksploatacyjnych. Po rozładowaniu należy jak najszybciej naładować akumulator. Nowoczesna technologia stosowana obecnie przez firmę YUASA pozwala akumulatorom dobrze znosić nadmierne rozładowanie. Nie są to jednak zalecane warunki pracy.

  Graniczne dopuszczalne wartości napięcia rozładowania na jednym ogniwie w zależności od prądu rozładowania.

   
  Prąd rozładowania [A] Graniczne napięcie rozładowania [V/ogniwo]
  0,10*C20 lub poniżej 1,75
  0,17*C20 lub prąd zbliżony 1,70
  0,26*C20 lub prąd zbliżony 1,67
  0,60*C20 lub prąd zbliżony 1,60
  3,00*C20 lub więcej 1,50*  
  * – tylko dla pracy cyklicznej

  Ładowanie

   
 22. Należy przestrzegać poniżej przedstawionych parametrów ładowania:
  Praca buforowa:
  Napięcie ładowania  2,275 [V/ogn.] +/-0,005[V/ogn.]
  Początkowy prąd ładowania*  maks. 0,25C [A]
  Końcowy prąd ładowania  0,0005-0,004C [A]
  Współczynnik kompensacji  ± 3 [mV/°C/ogn.]
  C-oznacza pojemność znamionową akumulatora wyrażoną w [Ah]  

  *Prąd pobierany przez akumulator podczas ładowania zależy od stopnia rozładowania. Rozładowany akumulator pobiera w początkowym okresie ładowania prąd o większej wartości. Zbyt wysoki prąd powoduje wzrost temperatury pracy, co skraca żywotność lub może uszkodzić akumulator. Należy zwrócić na to szczególną uwagę podczas ładowania prostownikami bez możliwości ograniczenia początkowego prądu ładowania. W takim przypadku akumulator może pobierać prąd 2C[A] lub większy. Maksymalny prąd ładowania nie powinien przekraczać wartości 0,25C[A].

  Wpływ Temperatury Na Żywotność

   
 23. Wysoka temperatura drastycznie skraca żywotność akumulatora. Największą trwałość eksploatacyjną uzyskuje się, gdy akumulator pracuje w temperaturze otoczenia 20[°C]. Wzrost temperatury pracy o każde 8¸10[°C] skraca żywotność o połowę. Nie należy instalować akumulatora w pobliżu źródeł ciepła (np. radiatora, transformatora).
 24. Dopuszczalny zakres temperatur pracy wynosi: ładowanie: ‑15÷50[°C], rozładowanie: ‑20÷60[°C], składowanie: ‑20÷50[°C] (w stanie pełnego naładowania).
 25. Kompensacja temperaturowa napięcia ładowania zmniejszy niekorzystny wpływ podwyższonej temperatury na żywotność ale nie więcej niż o 20%.

  wykres
  Na rysunku poniżej przedstawiono wpływ temperatury pracy na pojemność akumulatora dla różnych prądów rozładowania. Jak widać z wykresu pojemność akumulatorów kwasowo-ołowiowych zmniejsza się wraz ze spadkiem temperatury podczas wyładowania, np. dla wartości prądu 0,05C[A] czas wyładowania z 20[h] w temperaturze 20[°C] zostanie skrócony do ok. 15[h] (tj. 75%) w temperaturze –10[°C]. Ponadto im większy prąd wyładowania (krótszy czas wyładowania), tym bardziej wzrasta niekorzystny wpływ niskiej temperatury. Należy unikać eksploatacji poza zakresem -15÷50[°C], ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia akumulatora.
  wykres
  Rys. Zależność pomiędzy temperaturą pracy a pojemnością akumulatora.

  Rysunek poniżej  przedstawia zależność projektowanej żywotności od temperatury otoczenia. Z wykresu wynika, że wyższe temperatury skracają drastycznie projektowaną żywotność akumulatora. Wzrost temperatury pracy od bazowej 20[oC] o 8÷10[°C] skraca żywotność o połowę

  Ładowanie Uzupełniające:

   
 26. Z powodu samorozładowania podczas transportu lub magazynowania akumulator może utracić część swojej pojemności. W celu osiągnięcia jak najdłuższego czasu pracy należy przeprowadzić ładowanie uzupełniające przed instalacją zachowując podane w tabeli wartości jeśli:
  • Baterie były składowane dłużej niż 6 miesięcy
  • Napięcie obwodu otwartego (SEM) jest mniejsze niż 2,1[V/ogniwo]
  • Okres składowania, Parametry ładowania, Czas ładowania
   • Do 12 miesięcy  przy stałym napięciu 2,275 [V/ogniwo]  ponad 72 godziny
   • 12-24 miesiące  przy stałym napięciu 2,35 [V/ogniwo]  48 do 144 godzin
 27. Po 24 godzinach od zakończenia ładowania należy sprawdzić SEM akumulatora. Jeżeli jest poniżej wartości 2,15[V/ogniwo] należy kilkakrotnie powtórzyć cyklicznie ładowanie i rozładowanie, aż do uzyskania właściwych parametrów akumulatora. Jeżeli po 5 cyklach ładowanie-rozładowanie akumulator nie osiągnie właściwych parametrów należy to zgłosić do biura technicznego.

  Nadmierne Tętnienia (zawartość składowej zmiennej)

   
 28. Tętnienia Napięcia Ładowania - Nadmierny poziom tętnień (składowej zmiennej napięcia) występujący w napięciu stałym (DV) podczas ładowania akumulatora obniża jego żywotność i pogarsza parametry eksploatacyjne. Powodem tego jest zarówno wzrost temperatury wewnętrznej ogniwa jak i proces jego cyklicznego przeładowywania lub niedoładowywania. Aby temu zapobiec należy stosować układy ładowania, które w zakresie czynnego obciążenia liniowego 5-100% mają tętnienia napięcia nie wyższe niż ±0.005V/ogniwo (Vp‑p) względem stałego napięcia buforowego 2,275V/ogniwo).
 29. Pulsacje Prądu Ładowania/Rozładowania - Pulsujący prąd ładowania zmniejsza znacznie efektywność ładowania. Dodatkowo przy prądzie pulsującym wzrastają straty cieplne na impedancji wewnętrznej ogniwa a tym samym następuje skrócenie jego żywotności Podczas ładowania wzrost temperatury baterii nie powinien być większy niż o 3[°C]. W celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji należy przestrzegać, aby maksymalna wartość prądu ładującego Imax nie przekroczyła dopuszczalnej wartości prądu ładowania akumulatora tj. 0,25C[A]. Bez względu na okoliczności podczas ładowania prąd przepływający przez baterię nie może jej rozładowywać. W układzie ładowania, którego prąd tętniący powoduje cykliczne ładowanie i rozładowanie akumulatora następują nieodwracalne zmiany w parametrach eksploatacyjnych akumulatora (efekt pracy cyklicznej o małej głębokości rozładowania). Dla zapewnienia maksymalnej żywotności akumulatora wartość skuteczna składowej zmiennej prądu ładowania (Isk) powinna wynosić zero a w żadnym wypadku nie może przekroczyć wartości 0,05C[A] dla pojemności powyżej 24Ah i maksymalnie 0,1C[A] dla pojemności mniejszych.

  Przeglądy Okresowe

   
 30. Należy dokonywać przeglądów okresowych baterii dwa razy do roku podczas pierwszych pięciu lat eksploatacji a następnie raz do roku. Podczas przeglądów należy przeprowadzić pomiary: napięć i rezystancji wewnętrznych poszczególnych bloków, temperatury pracy, sprawdzić parametry ładowania i rozładowania akumulatorów przez system. Wszystkie dane należy odnotować w dzienniku pracy urządzenia.

Obsługa Klienta

W przypadku niejasności lub wątpliwości prosimy o kontakt z działem technicznym:

 • 22 877-14-66
 • 22 877-54-96
 • 604-220-451