Baterie przemysłowe sp. z o.o.
Akumulatory przemysłowe YUASA
Akumulatory przemysłowe YUASA
Akumulatory samochodowe YUASA
Akumulatory samochodowe YUASA
Akumulatory YUASA CARGO
Akumulatory YUASA CARGO
Akumulatory YUASA MARINE
Akumulatory YUASA MARINE
Akumulatory YUASA LEISURE
Akumulatory YUASA LEISURE
Akumulatory YUASA PRO-SPEC
Akumulatory YUASA PRO-SPEC
Akumulatory YUASA GARDEN
Akumulatory YUASA GARDEN
Akumulatory motocyklowe YUASA
Akumulatory motocyklowe YUASA
Ładowarki YUASA
Ładowarki YUASA
Urządzenia NOCO
Urządzenia NOCO
Akumulatory BPower
Akumulatory BPOWER
Akumulatory Odyssey
Akumulatory ODYSSEY

Dbamy o środowisko

Szanowni Państwo!

Niniejszym informujemy, że podczas zakupu akumulatora ołowiowo- kwasowego jesteście Państwo zobligowani do dostarczenia zużytego akumulatora. W przypadku nie dostarczenia zużytego akumulatora, przy sprzedaży detalicznej akumulatora przemysłowego jako osobnego produktu, zostanie  pobrana opłata depozytowa w wysokości 35 zł a w przypadku zakupu akumulatora rozruchowego zostanie pobrana opłata depozytowa w wysokości 30zł. (Art. 55 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. ‘O bateriach akumulatorach’, Dz. U z 2009 r. Nr 79, poz. 666 z późniejszymi zmianami).  Punkt zbierania zużytych baterii i akumulatorów znajduje się w naszym oddziale w Warszawie.  

 

INFORMACJA O WARUNKACH I TRYBIE ZWROTU ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW KWASOWO-OŁOWIOWYCH I BATERII KWASOWO-OŁOWIOWYCH WPROWADZANYCH DO OBROTU PRZEZ BATERIE PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O. ORAZ ZORGANIZOWANYCH DLA NICH PUNKTACH ZBIÓRKI NA TERENIE KRAJU.

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2009 Nr 79, poz. 666), zapewnia się możliwość zwrotu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych i  zużytych baterii kwasowo-ołowiowych powstałych z baterii i akumulatorów wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez firmę Baterie Przemysłowe Sp. z o.o. na określonych poniżej zasadach:

 

  1. Zgodnie z przedmiotową ustawą, użytkownik końcowy jest obowiązany do przekazania zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych i  zużytych baterii kwasowo-ołowiowych sprzedawcy detalicznemu tychże akumulatorów i baterii, podmiotowi prowadzącemu usługi w zakresie wymiany zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych i  zużytych baterii kwasowo-ołowiowych, prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych i zużytych baterii kwasowo-ołowiowych lub wprowadzającemu akumulatory i baterie.
  2. Baterie Przemysłowe Sp. z o.o. jako wprowadzający akumulatory kwasowo-ołowiowe i baterie kwasowo-ołowiowe do obrotu na terenie kraju, zapewnia możliwość bezpłatnego zwrotu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych i zużytych baterii kwasowo-ołowiowych, które przekazywane są do siedziby firmy w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 61.
  3. Zwrotu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych i  zużytych baterii kwasowo-ołowiowych powstałych z akumulatorów i baterii wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Baterie Przemysłowe Sp. z o.o. można dokonać również:- bezpośrednio w miejscach ich zakupu, określonych w ustawie jako sprzedawcy detaliczni i hurtowi akumulatorów ołowiowo-kwasowych i baterii ołowiowo-kwasowych,- za pośrednictwem podmiotów prowadzących zbiórkę zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych i zużytych baterii kwasowo-ołowiowych,- bezpośrednio w zakładach przetwarzania zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych i zużytych baterii kwasowo-ołowiowych.
  4. Każda forma zwrotu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych i zużytych baterii kwasowo-ołowiowych wymieniona w pkt. 2 i 3 jest wolna od opłat.
  5. Wykaz punktów zbiórki zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych i zużytych baterii kwasowo-ołowiowych, powstałych z akumulatorów i baterii wprowadzonych do obrotu przez Baterie Przemysłowe Sp. z o.o.
    • Baterie Przemysłowe Sp z o.o. ul. Jana Kazimierza 61, 01-267 Warszawa.
    • Magazyn Baterie Przemysłowe Sp. z o.o. ul Twarda 12, Gdańsk.